Notice and Takedown

Middels onderstaand Notice and Takedown formulier kun je een klacht indienen over materiaal dat één van onze klanten aanbiedt. Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren kunnen in behandeling worden genomen.